Wat is Chainlink (LINK)? Alles over Chainlink

Chainlink (LINK) is een gedecentraliseerd platform dat een verbinding maakt tussen blockchains en zogenaamde ‘smart contracts’. Het platform is gebouwd voor de Ethereum blockchain en werd in 2017 gelanceerd door Sergey Nazarov, Steve Ellis en Ari Juels. Het zorgt ervoor dat data die op een blockchain niet gevonden kan worden, wordt opgehaald en kan worden gebruikt voor smart contracts. Hieronder gaan we proberen uit te leggen wat dat precies zijn en hoe jij als trader hier profijt van kunt hebben.

Wat is Chainlink? Uitgelegd in een video.

Wat is een smart contract?

Smart contracts (slimme contracten) zijn geprogrammeerde contracten die in de blockchain zijn vastgezet. Ze werden voor het eerst als zodanig aangeduid door computergod Nick Szabo in 1997. Zoals alle informatie in de blockchain zijn ze voor iedereen zichtbaar en kunnen ze niet aangepast worden. Het idee achter smart contracts is dat je niet langer een tussenpersoon, zoals bijvoorbeeld een advocaat, nodig hebt om afspraken te maken of na te komen. Het wordt door mensen in de Tech sector gezien als een grote sprong voorwaarts richting globale automatisering. Een groot voordeel van smart contracts is dat het goedkoper is dan wanneer een mens er verantwoordelijk voor zou zijn en niet onderhevig is aan menselijke fouten of corruptie. Er zijn tal van mogelijkheden met smart contracts. Zo wordt de technologie al ingezet voor crowdfund acties en wordt deze door banken gebruikt voor het uitkeren van leningen.

Om een smart contract te kunnen opstellen, heeft de technologie toegang nodig tot bijvoorbeeld data feeds, bankgegevens of programma interfaces. Zulke gegevens moeten dus van de deelnemende partijen komen, maar kunnen niet direct op de blockchain geüpload worden. Dan komt Chainlink (LINK) de hoek om kijken.

Oracle en solidity

Wanneer een organisatie dergelijke gegevens verstrekt om gebruikt te worden voor een smart contract, noemen we die partij een ‘Chainlink Node Operator’. Ze zijn nu medeverantwoordelijk voor de connectie tussen henzelf en het Chainlink netwerk. De software waarmee de gegevens vertaald worden naar de blockchain noemen we ‘Oracles’ en de computertaal waarin die geschreven is, heet ‘Solidity’. Deze zijn specifiek ontworpen voor Ethereum en Chainlink.

De bedoeling is dat de informatie die uiteindelijk op de blockchain terecht komt natuurlijk zo betrouwbaar mogelijk is. Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat er zoveel mogelijk informatie wordt aangeleverd door zoveel mogelijk verschillende Chainlink Node Operators. Deze Operators worden wanneer zij degelijke informatie leveren, betaald in Chainlink tokens, oftewel LINK tokens.

De Chainlink token (LINK)

De LINK token is een zogenaamde ERC677 token. Dit wil zeggen dat deze gebruik maakt van de Ethereum Blockchain. Vooralsnog lijkt het erop dat dit ook altijd zo zal blijven. Er staat voorlopig nog geen migratie in de planning. De LINK token wordt dus gebruikt om Chainlink Node Operators mee te belonen voor het leveren van data voor smart contracts. Je kunt er ook gewoon in Chainlink investeren en handelen op bijvoorbeeld de Binance Exchange.

Is het verstandig om te investeren in Chainlink (LINK)?

Dit is natuurlijk een vraag die je zelf moet beantwoorden. Hierbij een aantal voordelen en nadelen van LINK.

Voordelen:

Wat het meeste vóór Chainlink spreekt, is het feit dat ze een monopolie hebben op smart contracts en de technologie daarom heen volledig uit hun eigen koker komt. Het is een volkomen origineel concept dat volgens experts uit allerlei vakgebieden grote gevolgen zal hebben voor hoe er over de hele wereld overeenkomsten worden aangegaan. Inmiddels heeft Chainlink ook veel credit opgebouwd doordat grote bedrijven gebruik maken van hun technologie.

Een voorbeeld daarvan is het Amerikaanse betalingsnetwerk SWIFT. Hierdoor heeft de reputatie van Chainlink een enorme boost gekregen is kunnen we wel stellen dat het als cryptocurrency een sterke positie heeft.

Chainlink speelt ook een rol bij Decentralized Finance (DeFi).

Nadelen:

Een van de grote voordelen van Chainlink is meteen ook een nadeel. Het feit dat ze inmiddels zover zijn dat grote bedrijven bereid zijn met hen in zee te gaan, brengt ook enig risico met zich mee. Die grote bedrijven zijn namelijk maar één entiteit. De (financieel gevoelige) informatie van een miljoenenbedrijf die dus via Chainlink op de blockchain wordt geüpload komt dus ook maar van één entiteit. Dit maakt het makkelijker voor hackers om die informatie buit te maken. Wanneer er meerdere Chainlink Node Operators zouden zijn, is die info veel minder moeilijk te hacken. Een ander nadeel is dat LINK tokens een hard cap hebben. Dat wil zeggen dat er een plafond is voor de hoeveelheid tokens (zoals dat ook bij bitcoins het geval is). Als dit plafond bereikt is, stopt dus de productie van de LINK tokens. Dit zorgt er echter wel voor dat het niet mogelijk is om onbeperkt tokens bij te drukken.

Cryptoprijzen