Wat is Polkadot (DOT)? Alles over Polkadot

Polkadot is een platform dat meerdere blockchains in staat stelt informatie (over bijvoorbeeld de waarde van een crypto) naar elkaar te sturen. Op deze manier worden de diverse unieke eigenschappen van die verschillende blockchains samen gevoegd en hun gezamenlijke veiligheid vergroot.

Kort samengevat is Polkadot een ‘multi-chain technologie’. Wanneer een blockchain wordt toegevoegd aan het platform, noemt Polkadot dat een ‘parachain’. Omdat Polkadot een zo flexibel mogelijk platform voorstaat, kunnen ook niet-blockchain systemen of datastructuren parachain worden, mits ze aan een aantal criteria voldoen.

Polkadot is vergelijkbaar met andere platforms (bijv. Bitcoin, Ethereum of Namecoin) maar heeft als niet onbelangrijke toevoeging dus de mogelijkheid functies uit meerdere blockchains samen te voegen. In tegenstelling tot eerdere blockchain implementaties die deze functie aanboden, heeft Polkadot een ‘consensus layer’, of algoritme, toegevoegd aan hun platform.

Deze extra laag biedt deelnemende partijen de mogelijkheid extra beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals een verificatieplicht. Maar het is ook mogelijk volledig anoniem gebruik te maken van Polkadot.

Polkadot blockchain uitgelegd met animaties

Hoe werken parachains?

Polkadot (DOT) bestaat dus uit meerdere parachains die allemaal andere eigenschappen hebben. Transacties kunnen over alle chains tegelijkertijd plaatsvinden terwijl de veiligheid te allen tijde bewaakt wordt. Het systeem werkt zo dat alle parachains de beveiliging delen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een chain informatie verzend die weer wordt teruggestuurd en dus niet aankomt, meteen alle berichten voor alle chains niet verstuurd worden.

Voor deelnemers die dat niet zien zitten is het via een omweg wel mogelijk onder dat gedeelde beveiligingssysteem uit te komen, hoewel dat natuurlijk minder veilig is. Voorbeelden van blockchains die hiervoor hebben gekozen, zijn Bitcoin en Ethereum die, ondanks hun concurrentiepositie ten opzichte van Polkadot, er wel gebruik van maken.

Hoeveel chains kan Polkadot tegelijkertijd met elkaar verbinden?

Er is niet een specifieke limiet op het aantal chains dat Polkadot in haar netwerk met elkaar in verbinding kan brengen. Er wordt voorspeld dat het huidige Polkadot systeem in staat zal zijn om nog tenminste tientallen en wellicht honderden parachains toe te voegen aan het netwerk. Men is ook al bezig om de capaciteit nog groter te maken. Zo zijn er plannen om het systeem ‘recursief’ te maken. Dit is een technisch verhaal dat te ingewikkeld is om hier in normale mensentaal op te schrijven, maar het komt erop neer dat er binnen een aantal van de parachains ‘mini polkadots’ zullen komen. Als dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren zal dat de capaciteit exponentieel vergroten.

Kan Polkadot iedere blockchain met elkaar verbinden?

Polkadot is in staat om bestaande blockchains met elkaar in verbinding te brengen, mits ze aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

  1. De blockchain moet de validiteit van zijn blocks kunnen bewijzen. Dat wil zeggen door ‘UTXO’s’ aan te kunnen leveren voor Bitcoin-achtige chains en ‘logs’ voor Ethereum-achtige chains.
  2. Er moet een functie aanwezig zijn in de blockchain waarmee een grote hoeveelheid onafhankelijke entiteiten (dit kan tot in de honderden entiteiten zijn) een transactie kunnen autoriseren.

Participeren in Polkadot

Polkadot is zo ontworpen dat als je DOT coins bezit, je ook actief mee kunt werken aan het soepel laten verlopen van het Polkadot platform. Dit doe je door onderdeel te worden van het consensus algoritme, de beveiliging van het volledige platform. Binnen het algoritme kun je de volgende rollen vervullen:

  • Validator: Dit zijn degenen die een cruciale rol spelen tijdens het toevoegen van nieuwe blokken aan het platform. Ze doen eigenlijk twee dingen. Ten eerste verifiëren ze de informatie die door een aspirant parachain wordt aangeleverd. Die informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit de identiteit van de partijen die transacties doen of de inhoud van een overeenkomst. Hun tweede taak is het controleren van ‘validity statements’ die door andere validators zijn geuit. Dus eigenlijk een tweede controle. Als blijkt dat een validator fouten heeft gemaakt bij het valideren, kan hij/zij straf krijgen door DOT’s af te pakken van diegene. Omgekeerd krijgen validators die hun werk goed doen ook een beloning in de vorm van nieuwe DOT’s in hun wallet.
  • Nominator: nominators zijn degenen die nieuwe validators aandragen om binnenkomende info te valideren. Ook wijzen DOT’s uit aan hun gekozen validators. Daar verdienen ze zelf dan ook weer DOT’s mee. Ze lopen minder risico op straf dan de validators.
  • Collator: Deze participanten houden overzicht over de parachains en sturen transactiebewijsstukken naar de validators. Ook houden ze de parachains bij door alle transacties samen te voegen en nieuwe blokken te creëren. Ze hebben beschikking over een ‘full node’, dat wil zeggen dat ze een computer hebben waarin alle informatie van hun blockchain staat opgeslagen. 
  • Fisherman: deze participanten zijn niet op dezelfde manier betrokken bij het verificatieproces als validators of nominators, maar functioneren als een soort politieagenten. Ze monitoren alle activiteit op het platform en proberen te achterhalen of participanten de regels hebben overtreden.

Hoe kan je investeren in Polkadot?

Ben je genoeg te weten gekomen over het technische aspect achter Polkadot (DOT) en overweeg je om te beleggen in DOT? Er zijn een aantal exchanges die deze munt aanbieden, inclusief de mogelijkheid tot staking.

Op deze pagina vergelijk je alle Polkadot prijzen. Bij Bitvavo koop je eenvoudig Polkadot (DOT) met iDEAL.

Cryptoprijzen